Zapytanie ofertowe z dn. 11 maja 2015

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa do siedziby Ośrodka w Toruniu, Włocławku i Bydgoszczy sprzętu biurowego: komputerów stacjonarnych, laptopów, drukarki, monitora programu antywirusowego, monitora, listw zasilających, kabli HDM zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia znajdującej się w załączniku.

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o sporządzenie pisemnej oferty (z podpisem osoby upoważnionej).

W ofercie należy wyraźnie wskazać cenę brutto poszczególnych elementów zamówienia (cenę jednostkową) oraz cenę brutto całości zamówienia.

Oferty przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Oferty należy składać do dnia 19 maja 2015 r. do godz. 1200

Termin realizacji zamówienia –nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

Osoba do kontaktu: Ewa Dobek – specjalista ds. administracyjnych – tel. (56) 652-29-32.

Po wyborze oferty wykonawca, którego ofertę wybrano zobowiązany jest przy podpisaniu umowy załączyć pełną treść swej oferty w formie pisemnej (z podpisem osoby upoważnionej).

Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia.

Załączniki: 1. Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 5 lutego 2015 r

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40A zwraca się z z zapytaniem ofertowym dotyczący realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:

Świadczenie usług związanych z przeglądem, konserwacją i naprawą sprzętu biurowego - komputerów, laptopów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych w obiektach Kujawsko-Pomorskiego Osrodka Adopcyjnego w Toruniu i w Oddziałach w Bydgoszczy, Jaksicach i we Włocławku, w następującyh lokalizacjach:

  1. Kujawsko-Pomorski Osrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40 A
  2. Kujawsko-Pomorski Osrodek Adopcyjny w Toruniu - Oddział w Bydgoszczy ul. Karpacka 31
  3. Kujawsko-Pomorski Osrodek Adopcyjny w Toruniu - Oddział w Jaksicach ul. Sportowa 4
  4. Kujawsko-Pomorski Osrodek Adopcyjny w Toruniu - Oddział we Włocławku ul. Bechiego 2

zgodnie ze specyfikacją dostępną w załączniku.

Oferty przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Oferty należy składać do dnia 16 lutego 2015 r. do godz. 12.00


Załącznik nr 1: Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 21 stycznia 2014 r.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług związanych z przeglądem, konserwacją i naprawą sprzętu biurowego - komputerów laptopów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych w obiektach Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu i w oddziałach w Bydgoszczy, Jaksicach i we Włocławku. Szczegóły zamówienia znajdują się w załączniku.

Oferty przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Oferty należy składać do dnia 29 stycznia  2014 r. do godz. 12.00

 

Załączniki: 1. Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 15 października 2014 r

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjnym w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczący realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: zakup urządzeń, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserujących, wraz z ich dostawą do siedziby Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A oraz do oddziałów zamiejscowych Ośrodka w:

  1. Bydgoszczy ul. Karpacka 31
  2. Jaksice ul. Sportowa 4
  3. Włocławek ul. Sielska 3

zgodnie ze specyfikacją dostępną w załączniku.

Oferty przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Oferty należy składać do dnia 24 października 2014 r. do godz. 12.00


Załącznik nr 1: Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dn. 27 września 2013

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa do siedziby firmy sprzętu biurowego: urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletu, bindownicy elektrycznej, niszczarek dokumentów, oprogramowania Pakiet Office  zgodnie  specyfikacją warunków zamówienia dostępną w załączniku.

Oferty przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Oferty należy składać do dnia 10 października  2013 r. do godz. 12.00

Termin realizacji zamówienia – nie później niż do dnia 31 października  2013 r.

 

Załączniki: 1. Zapytanie ofertowe

Więcej artykułów…

  1. 16 05 2013