Zapytanie ofertowe z dn. 12 października 2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa do siedziby Ośrodka w Toruniu, Włocławku, Bydgoszczy sprzętu biurowego: dyktafonów, laptopów, drukarek czarno-białych i kolorowej, podajnika do kserokopiarki, kserokopiarki, niszczarek, klawiatur bezprzewodowych i myszek bezprzewodowych zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia dostępną w załączniku.

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o sporządzenie pisemnej oferty (z podpisem osoby upoważnionej).

W ofercie należy wyraźnie wskazać cenę brutto poszczególnych elementów zamówienia (cenę jednostkową) oraz cenę brutto całości zamówienia.

Oferty przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Oferty należy składać do dnia 21 października 2015 r. do godz. 1200

Termin realizacji zamówienia –do dnia 31 października 2015 r.

Osoba do kontaktu: Ewa Dobek – specjalista ds. administracyjnych – tel. (56) 652-29-32.

Po wyborze oferty wykonawca, którego ofertę wybrano zobowiązany jest przy podpisaniu umowy załączyć pełną treść swej oferty w formie pisemnej (z podpisem osoby upoważnionej).

Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia.

Załącznik nr 1: zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe II z dn. 29 maja 2015

Toruń, dnia 29 maja 2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest usługa związana z wykonaniem, umieszczeniem na artykułach reklamowych logotypu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Toruniu i dostarczeniem do siedziby Ośrodka materiałów reklamowych zgodnie ze specyfikacją w załączniku.

W ofercie należy wyraźnie wskazać cenę netto i brutto za 1 sztukę (jednostkową) oraz cenę brutto całości zamówienia, która obowiązywać będzie również w okresie realizacji ww. zamówienia.

Oferty przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Oferty należy składać do dnia 8 czerwca do godz. 12.00

Termin realizacji zamówienia – 31 lipca 2015

Osoba do kontaktu: Ewa Dobek – specjalista ds. administracyjnych – tel. (56) 652-29-32.

Po wyborze oferty wykonawca, którego ofertę wybrano zobowiązany jest przy podpisaniu umowy załączyć pełną treść swej oferty w formie pisemnej (z podpisem osoby upoważnionej).

Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia.


Załącznik nr 1: Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dn. 29 maja 2015

Toruń 29 maja 2015r

Zapytanie ofertowe 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40A zwraca się  z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:

zakup artykułów biurowych wraz z dostawą do siedziby zamawiającego w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A

  i Oddziałach zamawiającego:

  1. Bydgoszcz ul. Karpacka 31

  2. Jaksice ul, Sportowa 4

  3. Włocławek ul.Bechiego 2

według załączonej specyfikacji.

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o sporządzenie pisemnej oferty (z podpisem osoby upoważnionej).

W ofercie należy wyraźnie wskazać cenę brutto poszczególnych elementów zamówienia (cenę jednostkową) oraz cenę brutto całości zamówienia.

Oferty przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Oferty należy składać do dnia 8 czerwca 2015 r. do godz. 1200

Termin realizacji zamówienia –nie później niż do dnia 30 czerwca  2015 r.

Osoba do kontaktu: Ewa Dobek – specjalista ds. administracyjnych – tel. (56) 652-29-32.

Po wyborze oferty wykonawca, którego ofertę wybrano zobowiązany jest przy podpisaniu umowy załączyć pełną treść swej oferty w formie pisemnej (z podpisem osoby upoważnionej).

 

Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia.

Załącznik nr 1: Zapytanie ofertowe