Sprosotwanie do zapytanie z dn. 30.08.2018

Toruń dn. 30.08.2018r.

Sprostowanie

do zapytania ofertowego

 

K-POA.T.3011.5.2018

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu prostuje treść ogłoszenia zamieszczonego na stronie BIP www.k-poa.torun.pl w dniu 30 sierpnia 2018 dotyczącego Zapytania o cenę w związku z realizacją zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa do siedziby Ośrodka:

  1. Toruń ul. Konstytucji 3 Maja 40A
  2. Bydgoszcz ul. Karpacka 31
  3. Włocławek ul. Bechiego 2
  4. Jaksice ul. Sportowa 4

materiałów eksploatacyjnych, w tym tuszy i toneróworyginalnych – rekomendowanych przez producenta urządzenia.

W poz.6 kolumna II - w typie tonera podano - TK 1140, TK 1142, TK – 1147

winno być TK 1140 – 4 szt.

Ewa Dobek

(-) specjalista ds. administracyjnych