Zapytanie ofertowe z dn. 30.08.2018

 

Toruń, dnia 30 sierpnia 2018r.

K-POA.T.3011.5.2018

Zapytanie o cenę

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy pzp. zwraca się z zapytaniem o cenę w związku z realizacją zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa do siedziby Ośrodka:

  1. Toruń ul. Konstytucji 3 Maja 40A
  2. Bydgoszcz ul. Karpacka 31
  3. Włocławek ul. Bechiego 2
  4. Jaksice ul. Sportowa 4

materiałów eksploatacyjnych, w tym tuszy i toneróworyginalnych – rekomendowanych przez producenta urządzenia, do urządzeń drukujących, kopiujących i urządzeń wielofunkcyjnych których lista dostępna jest w załączniku.

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o sporządzenie pisemnego zestawienia, w którym należy wyraźnie zaznaczyć cenę brutto poszczególnych elementów zamówienia (cenę jednostkową) oraz cenę brutto całości zamówienia i przesłanie drogą elektroniczną pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . Oferty należy składać do dnia 05 września 2018 r. do godz. 12.00 Osoba do kontaktu: Ewa Dobek – specjalista ds. administracyjnych – tel. (56) 652-29-32.

Zastrzega się, że niniejsze zapytanie o cenę nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia.

(-) Ewa Dobek

Specjalista ds. administracyjnych

 Załącznik nr 1: Zapytanie ofertowe