Zapytanie ofertowe 21 kwietnia 2017

Toruń, dnia 21 kwietnia 2017r.

 

K-POA.T.3011.5.2017

Zapytanie o cenę

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A na podstawie  art. 4 pkt 8 ustawy pzp.  zwraca się z zapytaniem o cenę w związku  z realizacją zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa do siedziby Ośrodka:

 

  • 1.       Toruń ul. Konstytucji 3 Maja 40A
  • 2.       Bydgoszcz ul. Karpacka 31
  • 3.       Włocławek ul. Bechiego 2
  • 4.       Jaksice ul. Sportowa 4

   materiałów eksploatacyjnych, w tym tuszy i toneróworyginalnych – rekomendowanych przez producenta urządzenia,  do urządzeń drukujących, kopiujących i urządzeń wielofunkcyjnych wymienionych w załączniku 1.

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o sporządzenie pisemnego zestawienia, w którym należy wyraźnie zaznaczyć cenę brutto poszczególnych elementów zamówienia (cenę jednostkową) oraz cenę brutto całości zamówienia i przesłanie drogą elektroniczną pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . Oferty należy składać do dnia 28 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00 Osoba do kontaktu: Ewa Dobek – specjalista ds. administracyjnych – tel. (56) 652-29-32.

Zastrzega się, że niniejsze zapytanie o cenę nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia.

Ewa Dobek

 

Specjalista ds. administracyjnych