Zapytanie ofertowe z dn. 14 czerwca 2016

Toruń dnia 14 czerwca 2016r.

 

K-POA.T.3310.2.2016

Zapytanie ofertowe

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40A na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy pzp. zwraca się z zapytaniem ofertowymdotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:

zakup artykułów biurowych wraz z dostawą do siedziby zamawiającego w Toruniu i Oddziałach Zamawiającego:

  1. Bydgoszcz ul. Karpacka 31

  2. Jaksice ul. Sportowa 4

  3. Włocławek ul. Bechiego 2

wg. specyfikacji stanowiącej załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego. 

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o sporządzenie pisemnej oferty (z podpisem osoby upoważnionej) i przesłanie jej w terminie do 20 czerwca 2016r. w wersji elektronicznej na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub fax: 56/621 06-72. Termin realizacja zamówienia do 8 lipca 2016 rok.

Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia.

 Załącznik nr 1: Specyfikacja zamówienia

(-)Ewa Dobek

specjalista ds. administracyjnych

Kujawsko-Pomorskiego

Ośrodka Adopcyjnego

w Toruniu