Zapytanie ofertowe II z dn. 29 maja 2015

Toruń, dnia 29 maja 2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest usługa związana z wykonaniem, umieszczeniem na artykułach reklamowych logotypu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Toruniu i dostarczeniem do siedziby Ośrodka materiałów reklamowych zgodnie ze specyfikacją w załączniku.

W ofercie należy wyraźnie wskazać cenę netto i brutto za 1 sztukę (jednostkową) oraz cenę brutto całości zamówienia, która obowiązywać będzie również w okresie realizacji ww. zamówienia.

Oferty przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Oferty należy składać do dnia 8 czerwca do godz. 12.00

Termin realizacji zamówienia – 31 lipca 2015

Osoba do kontaktu: Ewa Dobek – specjalista ds. administracyjnych – tel. (56) 652-29-32.

Po wyborze oferty wykonawca, którego ofertę wybrano zobowiązany jest przy podpisaniu umowy załączyć pełną treść swej oferty w formie pisemnej (z podpisem osoby upoważnionej).

Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia.


Załącznik nr 1: Zapytanie ofertowe