Sprosotwanie do zapytanie z dn. 30.08.2018

Toruń dn. 30.08.2018r.

Sprostowanie

do zapytania ofertowego

 

K-POA.T.3011.5.2018

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu prostuje treść ogłoszenia zamieszczonego na stronie BIP www.k-poa.torun.pl w dniu 30 sierpnia 2018 dotyczącego Zapytania o cenę w związku z realizacją zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa do siedziby Ośrodka:

 1. Toruń ul. Konstytucji 3 Maja 40A
 2. Bydgoszcz ul. Karpacka 31
 3. Włocławek ul. Bechiego 2
 4. Jaksice ul. Sportowa 4

materiałów eksploatacyjnych, w tym tuszy i toneróworyginalnych – rekomendowanych przez producenta urządzenia.

W poz.6 kolumna II - w typie tonera podano - TK 1140, TK 1142, TK – 1147

winno być TK 1140 – 4 szt.

Ewa Dobek

(-) specjalista ds. administracyjnych

Zapytanie ofertowe z dn. 30.08.2018

 

Toruń, dnia 30 sierpnia 2018r.

K-POA.T.3011.5.2018

Zapytanie o cenę

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy pzp. zwraca się z zapytaniem o cenę w związku z realizacją zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa do siedziby Ośrodka:

 1. Toruń ul. Konstytucji 3 Maja 40A
 2. Bydgoszcz ul. Karpacka 31
 3. Włocławek ul. Bechiego 2
 4. Jaksice ul. Sportowa 4

materiałów eksploatacyjnych, w tym tuszy i toneróworyginalnych – rekomendowanych przez producenta urządzenia, do urządzeń drukujących, kopiujących i urządzeń wielofunkcyjnych których lista dostępna jest w załączniku.

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o sporządzenie pisemnego zestawienia, w którym należy wyraźnie zaznaczyć cenę brutto poszczególnych elementów zamówienia (cenę jednostkową) oraz cenę brutto całości zamówienia i przesłanie drogą elektroniczną pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . Oferty należy składać do dnia 05 września 2018 r. do godz. 12.00 Osoba do kontaktu: Ewa Dobek – specjalista ds. administracyjnych – tel. (56) 652-29-32.

Zastrzega się, że niniejsze zapytanie o cenę nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia.

(-) Ewa Dobek

Specjalista ds. administracyjnych

 Załącznik nr 1: Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe 21 kwietnia 2017

Toruń, dnia 21 kwietnia 2017r.

 

K-POA.T.3011.5.2017

Zapytanie o cenę

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A na podstawie  art. 4 pkt 8 ustawy pzp.  zwraca się z zapytaniem o cenę w związku  z realizacją zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa do siedziby Ośrodka:

 

 • 1.       Toruń ul. Konstytucji 3 Maja 40A
 • 2.       Bydgoszcz ul. Karpacka 31
 • 3.       Włocławek ul. Bechiego 2
 • 4.       Jaksice ul. Sportowa 4

   materiałów eksploatacyjnych, w tym tuszy i toneróworyginalnych – rekomendowanych przez producenta urządzenia,  do urządzeń drukujących, kopiujących i urządzeń wielofunkcyjnych wymienionych w załączniku 1.

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o sporządzenie pisemnego zestawienia, w którym należy wyraźnie zaznaczyć cenę brutto poszczególnych elementów zamówienia (cenę jednostkową) oraz cenę brutto całości zamówienia i przesłanie drogą elektroniczną pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . Oferty należy składać do dnia 28 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00 Osoba do kontaktu: Ewa Dobek – specjalista ds. administracyjnych – tel. (56) 652-29-32.

Zastrzega się, że niniejsze zapytanie o cenę nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia.

Ewa Dobek

 

Specjalista ds. administracyjnych

 

Zapytanie ofertowe z dn. 20 marca 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40A na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Pzp  zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:

Świadczenie usług związanych z przeglądem, konserwacją i naprawą sprzętu biurowego – komputerów, laptopów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych w obiektach Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu i w Oddziałach w Bydgoszczy, Jaksicach i we Włocławku zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia.

Po wyborze oferty Zleceniodawca podpisze z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, umowę określającą warunki realizacji umowy wraz z klauzulą poufności – zobowiązaniem Wykonawcy do zachowania poufności chronionych danych Zleceniodawcy i jego klientów. Umowa zawarta zostanie na okres 12 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest przy podpisaniu umowy załączyć pełną treść swej oferty w formie pisemnej (z podpisem osoby upoważnionej).

Oferty przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Oferty należy składać do dnia 27 marca 2018r. do godz. 12.00

Osoba do kontaktu: Ewa Dobek – specjalista ds. administracyjnych – tel. (56) 652-29-32.

Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE 6.03.2017

Toruń, dnia 06 marca 2017 r.

K-POA.T.3310.1.2017 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 40A na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Pzp  zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:

Świadczenie usług związanych z przeglądem, konserwacją i naprawą sprzętu biurowego – komputerów, laptopów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych w obiektach Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu i w Oddziałach w Bydgoszczy, Jaksicach i we Włocławku, w następujących lokalizacjach:

1.     Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 40A

2.     Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu – Oddział w Bydgoszczy ul. Karpacka 31

3.     Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu- Oddział w Jaksicach ul. Sportowa 4

4.     Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu- Oddział we Włocławku ul. Bechiego 2

 

Świadczenie usług będzie dokonywane w  siedzibie Ośrodka i w siedzibie Oddziałów na wezwanie zamawiającego. Do wykonywania napraw wynikających z awarii sprzętu Wykonawca będzie przystępować najpóźniej dzień po otrzymaniu zgłoszenia awarii. Wszystkie części użyte przez Wykonawcę w celu naprawy lub konserwacji urządzeń powinny być nowe i stanowić odpowiednik ( w odniesieniu do producenta i typu) części podlegających wymianie.

W ofercie należy wyraźnie wskazać zryczałtowaną cenę netto i brutto poszczególnych elementów zamówienia według poniższej specyfikacji:

 

Lp.

usługa

Cena netto

Cena brutto

1

Przeglądy i konserwacje kserokopiarek-  zryczałtowana cena za usługę wraz z dojazdem

 

 

2

Przegląd i konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek - zryczałtowana cena za usługę wraz z dojazdem

 

 

3

Naprawa sprzętu biurowego – cena za roboczogodzinę wraz z dojazdem

 

 

Wykaz sprzętu objętego konserwacją i naprawą stanowi Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

 

Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena brutto z usługę.

 

Oferty przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Oferty należy składać do dnia 10 marca 2017r. do godz. 12.00

Osoba do kontaktu: Ewa Dobek – specjalista ds. administracyjnych – tel. (56) 652-29-32. 


Po wyborze oferty Zleceniodawca podpisze z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, umowę określającą warunki realizacji umowy wraz z klauzulą poufności – zobowiązaniem Wykonawcy do zachowania poufności chronionych danych Zleceniodawcy i jego klientów. Umowa zawarta zostanie na okres do końca grudnia 2017r. Wykonawca zobowiązany jest przy podpisaniu umowy załączyć pełną treść swej oferty w formie pisemnej (z podpisem osoby upoważnionej).

 

Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia.