Informacja o przyjmowaniu skarg i wniosków

 

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków

 

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym, w Toruniu i w Oddziałach w Bydgoszczy, Jaksicach i we Włocławku odbywa się w każdy wtorek tygodnia w godzinach:

 

  • 11.00-13.00 – przez Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu       (po uprzednim umówieniu się telefonicznym)

  • 10.00-12.00 – przez Zastępcę Dyrektora-Kierownika Oddziału w Bydgoszczy;

  • 12.00-16.00 - przez Zastępcę Dyrektora-Kierownika Oddziału w Jaksicach;

  • 12.00-15.30 - przez Zastępcę Dyrektora-Kierownika Oddziału we Włocławku;

 

Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy przyjęcia obywateli odbywają się w następny dzień tygodnia.

Skargi i wnioski składane przez obywateli ustnie utrwala się w protokole przyjęcia.

Fakt przyjmowania obywateli ujmuje się do ewidencji prowadzonych przez sekretariaty w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym, w Toruniu i w Oddziałach w Bydgoszczy, Jaksicach i we Włocławku.