Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - referenta w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Toruniu

Kujawsko-Pomorski

Ośrodek Adopcyjny w Toruniu

Toruń, dnia 13 listopada 2014 r.

 

 

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

na wolne stanowisko urzędnicze - referenta

w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Toruniu

 

W wyniku wstępnej selekcji kandydatów przeprowadzonej przez komisję powołaną Zarządzeniem Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu nr 12/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referenta w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Toruniu, do następnego etapu naboru zakwalifikowała się, jako spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

1. Pani Monika Barnaś zam. we Włocławku

 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 18 listopada 2014 r. o godz. 800 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu przy ul. Konstytucji 3 Maja 40A.

 

 

Przewodniczący komisji

Anna Sobiesiak

 

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu